150 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Dobry Ojcze, przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus
zechciałeś przypomnieć światu Miłość Miłosierną
i obudzić w nas dziecięcą ufność ku Tobie.

Dziękujemy Ci za to, że tak wielką chwałą wynagrodziłeś tę,
która przez całe życie była wiernym Twoim dzieckiem,

i że udzieliłeś jej cudownej zdolności pociągania wielkiej liczby dusz,
które będą Cię chwalić przez całą wieczność.
O święta Mała Tereso, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi;

spuść obficie Twój „deszcz róż” na tych, którzy Cię wzywają
i wyjednaj nam u Boga łaskę …,

czego za przyczyną Twoją od nieskończonej dobroci Bożej oczekujemy.
Amen. 


Komentarze są zamknięte.