ADWENT 2015

W Adwencie czekamy na przyjście Pana Jezusa do naszych serc. Przez cztery tygodnie rozważamy Pismo św., uczestniczymy w rekolekcjach, spowiadamy się, chodzimy na Roraty.
Znakiem naszego czuwania są adwentowe postanowienia. Mogą to być różne wyrzeczenia i trudy.
Pomocą w adwentowych przeżyciach są symbole: fioletowe szaty, roratka, wieniec adwentowy i lampiony.

RORATY
Msza św. 6.3o

REKOLEKCJE  ADWENTOWE z Figurą Matki Bożej Saletyńskiej (6 – 8 grudnia 2015)
prowadzi ks.Zbigniew Cybulski, saletyn z Mrągowa

Niedziela  6 grudnia 2015   II Niedziela Adwentu
  6.3o   Msza św. z nauką dla wszystkich
  8.oo   Msza św. z nauką dla wszystkich.
10.oo   Msza św. z nauką dla wszystkich
11.3o   Msza św. z nauką dla dzieci
17.oo   Msza św. z nauką dla młodzieży

Poniedziałek , 7 grudnia 2015   Dzień Spowiedzi
  9.oo  Roraty – Msza św. z nauką dla wszystkich  (spowiedź od 8.30)
11.oo   Msza św. z nauką dla chorych  – Sakrament Namaszczenia Chorych  (spowiedź od 10.30)
15.oo   Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjum  (spowiedź od 14.30)
17.oo   Msza św. z nauką dla wszystkich  (spowiedź od 16.30)

Wtorek,  8 grudnia 2015    Niepokalane Poczęcie NMP
  6.3o   Roraty – Msza św. z nauką dla wszystkich
  9.oo   Msza św. z nauką dla wszystkich
15.oo   Msza św. z nauką dla dzieci
17.oo   Msza św. z nauką dla wszystkich

SPOWIEDŹ CHORYCH, w piątek 11 grudnia 2015, od godz. 8.3o
Adresy chorych zgłaszamy w zakrystii.
W domu chorego należy przygotować, stół przykryty obrusem, krzyż i dwie świeczki.
Kiedy ksiądz idzie z Komunią św., należy przyklęknąć na znak szacunku do Pana Jezusa.


Komentarze są zamknięte.