„Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!”
„Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”

zmartwychwstal

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy owocnego udziału
w Misterium Paschalnym Chrystusa.
Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych
umocni Was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju!
Alleluja!


Komentarze są zamknięte.