CZAS NARODZENIA PAŃSKIEGO

Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw. Uciszcie wasze myśli. Jeśli uda wam się wsłuchać w
ciszę swej duszy, to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi wam swego Syna, abyście Go przyjęli. Zapalcie świecę, usiądźcie przy wigilijnym stole,
podzielcie się opłatkiem i świętujcie, świętujcie, świętujcie …

Składam życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech łaska i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa,
towarzyszy nam w każdym dniu Nowego 2020 Roku.
Szczęść Boże!


Komentarze są zamknięte.