CZAS WIELKANOCNY

Okres Wielkanocy, podczas którego radośnie świętujemy zwycięstwo Chrystusa, trwa w Kościele przez 50 dni, od Poniedziałku Wielkanocnego do Zesłania Ducha Świętego

zmartwychwstal


Komentarze są zamknięte.