GORZKIE ŻALE

Gorzkie Żale odprawia się w niedziele Wielkiego Postu w kościele, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo to powstało na początku XVIII wieku w kościele św. Krzyża w Warszawie.  Weź udział w tym nabożeństwie, aby umocnić swoją wiarę i pogłębić miłość do cierpiącego Jezusa.

Niedziela 16.30


Komentarze są zamknięte.