GORZKIE ŻALE

Gorzkie Żale odprawia się w niedziele Wielkiego Postu w kościele, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo to powstało na początku XVIII wieku w kościele św. Krzyża w Warszawie.  Weź udział w tym nabożeństwie, aby umocnić swoją wiarę i pogłębić miłość do cierpiącego Jezusa.      
Niedziela – po Mszy św. o godz.11.3o


Komentarze są zamknięte.