IDŹCIE I GŁOŚCIE

< IDŹCIE I GŁOŚCIE >  to hasło nowego roku kościelnego i duszpasterskiego, który rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu … W sakramencie chrztu i bierzmowania wszyscy wierzący w Chrystusa zostali wezwani, aby głosić Ewangelię słowem i życiem, aby być apostołami w swoim środowisku i jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa.
< Idźcie i głoście >  mówi Chrystus do swoich uczniów, czyli do nas.

Rok 2017, jest Rokiem Maryjnym, przede wszystkim ze względu na – 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża przyszła pierwszy raz do dzieci – do Hiacynty, Franciszka i Łucji 13 maja 1917. Matka Boża objawiała się dzieciom przez sześć kolejnych miesięcy. Przybyła poprosić je o pomoc w ratowaniu dusz biednych grzeszników. Zachęcała dzieci z Fatimy do pokuty za dusze przebywające w czyśćcu, do codziennej modlitwy różańcowej w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy o pokój. Poprosiła też o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień.


Komentarze są zamknięte.