MIESIĄC CZERWIEC
MIESIĄCEM SERCA PANA JEZUSA

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się czas wielkanocny. W Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów i Maryję.

I Czwartek Miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.oo
Adorujemy Najświętszy Sakrament, na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Modlimy się w tym dniu za papieża, biskupów, kapłanów, misjonarzy i o nowe powołania.

I Piątek Miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.oo
Wynagradzamy Sercu Pana Jezusa, za grzechy swoje i innych ludzi.

I Niedziela Miesiąca
Po komunii św. adorujemy Najświętszy Sakrament. Dziękujemy, przepraszamy i przedstawiamy Panu Jezusowi swoje prośby.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami


Komentarze są zamknięte.