MIESIĄC MAJ MIESIĄCEM MARYI

Pośród znanych i cenionych nabożeństw maryjnych, zwłaszcza w Polsce jest Nabożeństwo Majowe. Maj uznawany powszechnie za najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony jest w kościele Maryi. Kult maryjny rozwijał się przez wieki, a wraz z nim również i nabożeństwo majowe.

Już w V wieku w Kościele wschodnim, śpiewano różne pieśni i antyfony maryjne. Natomiast w Kościele zachodnim, na przełomie XIII i XIV wieku narodziła się idea zadedykowania miesiąca maja Maryi.  Inicjatywa wyszła od hiszpańskiego władcy Alfonsa X Mądrego, który sam często modlił się w maju przy figurze Matki Bożej. Po raz pierwszy w Niemczech, w roku 1549 maj został nazwany Miesiącem Maryjnym. A w maju 1784 roku w kościele oo.Kamilianów we włoskiej prowincji Ferraro odprawiono pierwsze Nabożeństwo Maryjne. Rozpowszechniło się bardzo we Włoszech w XVIII i XIX wieku.  
W Polsce pierwsze Nabożeństwa Majowe wprowadzili Ojcowie Jezuici w Tarnopolu w 1838 roku.  Rok później we Lwowie została wydana pierwsza książka o nabożeństwach majowych. Z czasem nabożeństwo majowe na stałe zakorzeniło się na naszych ziemiach. Nie sposób wyobrazić sobie liturgii bez jego istnienia. 
Nabożeństwo składa się z wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewania Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, antyfony <Pod Twoją obronę> czytanki duchowej i błogosławieństwa  Najświętszym Sakramentem. 

Litania Loretańska 
W maju rozbrzmiewa śpiew Litanii do Najświętszej Maryi Panny zwanej Litanią Loretańską. Nazwa tej litanii jest związana z włoskim miasteczkiem Loreto. We wczesnym średniowieczu na wzgórzu wawrzynowym wybudowano kaplicę na cześć Matki Bożej, która stała się miejscem pielgrzymkowym. Przeniesiono tutaj cudowny obraz z Tersatto w Dalmacji, a w XIII wieku pojawił się w sposób cudowny Domek Nazaretański. W Loreto oddawano cześć Matce Bożej i sławiono różnymi litaniami. Latanię którą znamy do dziś,  zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku, a pierwszą melodię ułożył do niej kompozytor Palestrina. Do naszej polskiej pobożności Litania Loretańska weszła w XVI wieku. 
Słowo „litania” oznacza błaganie, prośbę. Najpierw kieruje się w niej prośbę do Boga w Trójcy Jedynego, a następnie wzywa się Maryję o wstawiennictwo u Boga. Wezwań maryjnych jest pięćdziesiąt trzy. Są to tytuły, jakimi Kościół określa Matkę Bożą. Część z nich została zaczerpnięta z Pisma Świętego, pozostałe zaś odwołują się do prawd wiary oraz określeń jakich używali wierni, przyzywając Maryję w konkretnych potrzebach. W ciągu wieków powstawały nowe maryjne zawołania, a poszczególni papieże pozwalali na ich stosowanie. Św.Jan Paweł II dodał „Matko Kościoła” i „Królowo Rodzin” a papież Franciszek „Matko Miłosierdzia” 

Na polskiej ziemi rozsiane są liczne figury i kapliczki przydrożne. Spotykamy je wśród domów, kościołów, na rozstajach dróg , wśród rozległych łąk i szczytów górskich. To świadectwo wiary naszych przodków i przynależności do wspólnoty Kościoła Katolickiego. Figury i kapliczki dedykowano Matce Bożej, jako podziękowanie za wysłuchanie prośby, za wyleczenie z choroby, za powrót z wojny, za uchronienie od zarazy. Stawiano je także jako upamiętnienie różnych kataklizmów, epidemii czy klęsk żywiołowych. Są kapliczki w miejscach walk i na mogiłach powstańczych. Są kapliczki jako wynagrodzenie za grzechy lub otrzymane łaski. 

A w miesiącu maju te wszystkie kapliczki ożywają, jednoczą wiernych na modlitwie śpiewem litanii i pieśni maryjnych. Ten zwyczaj wciąż trwa. Zadbajmy aby był przekazywany młodszemu pokoleniu. Maryja jest ciągle obecna pośród nas . A szczególnie w czasie Nabożeństw Majowych, przez śpiew Litanii Loretańskiej zwracamy się do Niej i wzywamy jako Matkę łaski Bożej. Prosimy o potrzebne łaski, o pomoc, otuchę, wewnętrzne oświecenie i pokrzepienie. Wzywamy ją w każdej naszej potrzebie. Przychodźmy przed Jej oblicze z naszymi prośbami i potrzebami.


Komentarze są zamknięte.