MODLITWA JUBILEUSZOWA

Miłosierny Jezu, spraw, aby czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050 – lecia  Chrztu Polski przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka.

Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie; niech niezgłębione miłosierdzie Twoje, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich.

Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą.

Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci.

Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace.

Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.

Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci.

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.


Komentarze są zamknięte.