MODLITWA RODZINNA

Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Amen.

Przez wstawiennictwo św.Jana Pawła II niech każdy z nas prosi o łaski potrzebne naszej rodzinie. 

Ojcze Nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Św.Janie Pawle II – módl się za nami!


Komentarze są zamknięte.