MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

„Strzeżcie ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły; strzeżcie,  gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie.  Jesteśmy im winni pamięci i trwania, że Słowianin zawsze ojczyznę kocha nad życie” św. Jan Paweł II

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności!
W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej Ojczyźnie i światu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Prosimy o pomoc w trudnościach jakich dziś doświadczamy.


LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,…
Duchu Święty, Boże,…
Święta Trójco, jedyny Boże,…

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, …
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,…
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,…
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,…
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,…
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,…
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,…
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,…
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,…
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,…
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,…
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,…
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,…
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,…
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,…
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,…
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,…
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,…
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,…
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,…
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,…

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,…
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,…
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,…
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,…
Abyśmy Bogu wiernie służyli,…
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,…
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,…
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem.

Oto stoimy wobec trudności, które przekraczają nasze siły: doświadczamy pandemii koronawirusa ,w wyniku której są tysiące ludzi chorych i zmarłych. Nie ma zgody w narodzie, jest wiele niezrozumiałych, bo wrogich zachowań niektórych środowisk wobec własnej Ojczyzny i rodaków. Na wschodniej granicy panuje niepokój. Musimy jej chronić przed naporem migrantów i uchodźców.

Chroń Polskę i wspieraj nas św. Andrzeju Bobolo swym orędownictwem, aby została oddalona pandemia koronawirusa, abyśmy przez cierpliwą modlitwę znaleźli pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwali aż do rozwiązania trudności na naszych granicach, ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu…


POD TWOJĄ OBRONĘ uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Komentarze są zamknięte.