NABOŻEŃSTWO W WIECZÓR WIGILIJNY

Wieczorem, w wigilię Bożego Narodzenia, gromadzi się cała rodzina. Zaprasza się osoby samotne i starsze. Przykrywa się stół białym obrusem,  zostawia wolne miejsce przy stole,  dzieli się opłatkiem i śpiewa kolędy. W wigilię obowiązuje post ścisły, a także zakaz spożywania alkoholu.

PRZEBIEG WIECZERZY
1. Zapalenie świecy i choinki
2. Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”
3. Odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza:
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie ”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
4. Pacierz i modlitwa za zmarłych
5. Łamanie opłatkiem i składanie życzeń
6. Wspólna kolacja wigilijna
7. Śpiew kolęd
8. Udział we Mszy św. Pasterskiej w świątyni parafialnej


Komentarze są zamknięte.