NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Rok liturgiczny jest przeżywaniem obecności Pana Jezusa w świecie i życiu każdego z nas.
Pomaga nam w tym Pismo św., liturgia, nabożeństwa i tradycja Kościoła.
Kościół w Polsce przygotowuje się do 1050 rocznicy Chrztu Polski i przeżywa kolejny rok liturgiczny pod hasłem: < NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ >


Komentarze są zamknięte.