NIEDZIELA CHRZTU CHRYSTUSA

Święto Chrztu Pańskiego kończy czas Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się w kościele czas zwykły.
W czasie chrztu w Jordanie Chrystus zostaje przedstawiony światu – „Tyś jest mój Syn umiłowany”.
Dziś wspominamy także nasz chrzest – „.…ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Przypominamy sobie, że jesteśmy umiłowani przez Boga, że jesteśmy cenni w Jego oczach, że mamy troszczyć się o swoją wiarę. Dostaliśmy zadanie, aby naszym życiem objawiać Boga.


Komentarze są zamknięte.