POMYSŁ NA WIELKI TYDZIEŃ

W tym nie łatwym czasie, gdy nie możemy udać się do kościoła spróbujmy nie poddawać się, ale z jeszcze większą wiarą zaprośmy Boga do naszych domów i mieszkań. Niech nasze domy rodzinne zamienią się w „Kościół Domowy” gdzie na co dzień jest wspólna modlitwa a także czytane i rozważane Słowo Boże.
Niech Ten, który każdego dnia troszczy się o nas pozwoli nam godnie przeżyć zbliżające się święta.

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Wspominamy i rozważamy ostatnie dni życia, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. To pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
– Postawmy na stole palmę
– Głowa rodziny niech pokropi palmę wodą święconą „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
– Odczytajmy opis Męki Pańskiej z Ewangelii w/g św. Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66) (ewentualnie z podziałem na role)
– Wysłuchajmy przez dostępne środki masowego przekazu Mszy świętej i przyjmijmy Komunię Duchową

Wielki Czwartek
Rozpoczynają się obchody Świętego Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek Pan Jezus spotkał się ostatni raz z uczniami w Wieczerniku. Podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Po wieczerzy został uwięziony w Ciemnicy.
– Jeśli mamy obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawmy go na pierwszym miejscu
– Wspólnie zjedzmy kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
– Uczestniczmy za pośrednictwem mediów w Liturgii Wieczerzy Pańskiej i przyjmijmy Komunię Duchową
– Przeczytajmy koniecznie Ewangelię o ustanowieniu Eucharystii (Łk 22, 14 – 20)
– Odśpiewajmy pieśń „Ogrodzie Oliwny…”

Wielki Piątek
Wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Wielki Piątek jest dniem nakazanego postu. Chrystus umarł za każdego z nas, abyśmy mogli pójść do nieba. Uszanujmy ten dzień. Przeżyjmy go w ciszy, na modlitwie. To jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje się Mszy św.
– Na stole postawmy krzyż
– W ciągu dnia śpiewajmy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa
– Jeśli to możliwe w ciągu dnia odprawmy „Drogę Krzyżową
– O godzinie 15.00, w godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić
– Przy krzyżu zapalmy świece. Adorujmy Krzyż w milczeniu, potem możemy go ze czcią ucałować
– Odczytajmy opis Męki Pańskiej w/g św. Jana (J 18, 1 – 19, 42) (ewentualnie z podziałem na role)
– Uczestniczmy w Liturgii Męki Pańskiej za pomocą mediów i przyjmijmy Komunię Duchową

Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. Trwa cisza. Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej.
– Przygotujmy koszyk świąteczny, jak co roku
– Głowa rodziny niech poświęci „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” jajka i inne dary oraz pokropi je wodą święconą
– Wieczorem zapalmy świecę i postawmy ją na stole
– Uczestniczmy za pomocą mediów w Liturgii Paschalnej i przyjmijmy Komunię Duchową
– Przed kolacją odczytajmy List św. Jakuba i podziękujmy Bogu za łaskę wiary
– Po kolacji zaśpiewajmy jedną z pieśni wielkanocnych

Wielka Niedziela
Jest to dzień radości i ogłaszania całemu światu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem.
– Czekajmy na bicie dzwonów
– Przygotujmy dobre śniadanie wielkanocne
– Odmówmy modlitwę przed posiłkiem i wspólnie zjedzmy śniadanie
– Odczytajmy opis Zmartwychwstania Jezusa z Ewangelii w/g Jana (J 20, 1 – 9)
– Złóżmy sobie wzajemne życzenia przy poświęconym jajku i zaśpiewajmy pieśń wielkanocną

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!


Komentarze są zamknięte.