SZCZĘŚĆ BOŻE
WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

Ze względu na zagrożenie koronawirusem i potwierdzone przypadki zakażeń w naszej parafii, w oparciu o „Dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej”, w uzgodnieniu z Radą Parafialną i Metropolitą Lubelskim, a także zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, z żalem informuję, że:

Msze Święte w naszym kościele od 15 marca 2020 (do odwołania) nie będą odprawiane w dotychczas wyznaczonych godzinach w niedziele i w dni powszednie

Wszystkie zamówione intencje odprawimy bez udziału wiernych
Na co dzień kościół pozostaje otwarty dla osób, które chcą modlić się indywidualnie, w godzinach od 8.oo do 18.oo.

Bardzo proszę wszystkich o wyrozumiałość.
Ks.Proboszcz Marek Hawrylak

Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie we Mszy świętej niedzielnej w obecnej sytuacji nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Jednocześnie zachęcam do uczestnictwa w modlitwie w domach oraz przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mediów.


Komentarze są zamknięte.