WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Rok liturgiczny jest przeżywaniem obecności Pana Jezusa w świecie i życiu każdego z nas.
Pomaga nam w tym Pismo św., liturgia, nabożeństwa i tradycja Kościoła.
Kościół w Polsce przeżywa kolejny rok liturgiczny pod hasłem: < WIERZĘ W SYNA BOŻEGO >
 „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary.
Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach.
Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.”

z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Adwent 2013

Komentarze są zamknięte.