ZAMYŚLENIA

Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie.
Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę.
I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od dru­giego.
Pozwól mi żyć każdym dniem;
cieszyć się każdą chwilą;
zaakceptować trudną drogę do pokoju;
przyjmować ten grzeszny świat takim jaki jest,
a nie takim jakim bym chciał go widzieć,
wierzyć, że Ty uczynisz go lepszym.
Pozwól poddać się Twojej woli,
tak bym mógł być w miarę szczęśliwy w życiu doczesnym
i doznać niezwykłego szczęścia przy Tobie w życiu wiecznym. Amen

(modlitwa AA)

Komentarze są zamknięte.