ZAMYŚLENIA

Rabbi Baal Sehern Tow zamierzał wyruszyć w daleką podróż. Kazał pewnemu rosyjskiemu woźnicy przygotować się do niej. Wkrótce wsiedli obaj do bryczki i wyruszyli. Kiedy przejeżdżali przed krzyżem, który stał przy drodze, Rabbi zauważył, że woźnica zupełnie nie zareagował, nie przeżegnał się ani nie zdjął czapki. Widząc to, Rabbi Baal Sehern Tow nakazał natychmiast zawrócić do domu.
Kiedy przybyli, zapytali go jego uczniowie, dlaczego tak niespodziewanie przerwał swoją podróż. Rabbi odpowiedział:
Ponieważ woźnica nie przeżegnał się przed krzyżem, przed którym przejeżdżaliśmy! A po dłuższej chwili milczenia dodał:
Każdy człowiek nie tylko powinien, ale musi przepisy swojej wiary dokładnie wypełniać. Jeżeli zaś czyni inaczej, to taki człowiek nie zasługuje na zaufanie!                                     

Opowiadanie chasydzkie

Komentarze są zamknięte.