ZAMYŚLENIA

Nie życzę ci wszystkich możliwych darów.
Życzę ci tylko tego, czego zwykle ludzie nie mają:
Życzę ci czasu, aby się radować i śmiać,
a jeśli ci się to uda, możesz coś z niego zrobić.
Życzę ci czasu dla działania i myślenia,
nie dla samego siebie, ale także dla rozdawania.
Życzę ci czasu, nie dla pędzenia i pośpiechu,
ale czasu dla bycia zadowolonym.
Życzę ci czasu, nie tylko tak dla spędzania.
Życzę ci, żeby pozostało z niego trochę dla ciebie
jako czas dla podziwu i czas dla nadziei,
zamiast czasu ze spoglądaniem na zegarek.
Życzę ci czasu wyrywania się do gwiazd
i czasu, aby wzrastać, to znaczy, aby dojrzewać.
Życzę ci czasu, aby na nowo ufać i kochać.
Życzę ci czasu, abyś znalazł siebie samego,
każdy dzień i godzinę odczuł jako szczęście.
Życzę ci czasu także, aby winę wybaczyć.
Życzę ci,
abyś miał czas żyć.

 Elli Michler

Komentarze są zamknięte.