ZAMYŚLENIA

Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom.
Pomaga odkryć prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. 

bł. Jan Paweł II 

Komentarze są zamknięte.