WIELKANOC 2023

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!

W ciemności grobu, w beznadziei śmierci,
zabłysło światło – Chrystus Pan Zmartwychwstał.
Niech światło Jego chwalebnego Zmartwychwstania
rozproszy wszelkie mroki naszego życia
i w beznadzieję codzienności wniesie nadzieję
na życie pełnią życia, które jest w Nim,
a którym On pragnie obdarzyć nas.


Komentarze są zamknięte.