Rada Parafialna

RADA PARAFIALNA

to grupa osób świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą ks. proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym. Radzie Parafialnej przewodniczy ks. Proboszcz, a jej skład tworzą parafianie mianowani z urzędu oraz wybrani przez wiernych parafii w wyborach.



Komentarze są zamknięte.