Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Sakramentu chrztu św. udziela się w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca oraz w św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny, w czasie Mszy św. o godz. 11.30

O zamiarze chrztu, należy powiadomić księdza miesiąc wcześniej.  Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej.

W kancelarii parafialnej wymagane są następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. Metryka ślubu kościelnego, gdy ślub był w innej parafii
3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków czyli chrzestnych. Chrzestnym może zostać ten, kto jest ochrzczony, bierzmowany, ukończył 15 lat, jest katolikiem oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
– niewierzący lub osoby innej wiary,
– osoby niepraktykujące,
– żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
– nie bierzmowani i nie chodzący na katechezę,
– prowadzący gorszący tryb życia.

1. W kościele katolickim chrztu udziela się małym dzieciom. Przepisy kościelne mówią, że należy ochrzcić dziecko najszybciej jak to możliwe, gdy matka dojdzie do sił.
2. Dziecku należy wybrać imię zgodnie z Tradycją katolicką czyli świętego lub świętej.  Nie należy nadawać imion zasłyszanych z Tv czy modnych, które są obce polskiej tradycji.
3. Chrzestni mają być świadkiem sakramentu chrztu i mają  wspierać rodziców w  wychowaniu i dawać dobry przykład a w razie konieczności zastąpić rodziców.
4. Rodzice, chrzestni i rodzina przyjmują Komunię św. w intencji dziecka.

KATECHEZY DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
w tygodniu przed chrztem

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”  (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa, w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu)
2. Dowody osobiste
3. Ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej
4. Zaświadczenie o bierzmowaniu
5. Dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
1. dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem)
2. udział w katechezach przedmałżeńskich
3. trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,

Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej.  Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi  i winno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

 SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”   (Jk. 5,14-15)

 Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy:
– przed świętami Bożego Narodzenia
– przed świętami Wielkanocy
– w nagłych przypadkach w każdym innym czasie

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Kiedy ksiądz idzie z Komunią św., należy przyklęknąć na znak szacunku do Pana Jezusa. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

W domu chorego należy przygotować:
– stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
– na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą

SAKRAMENT EUCHARYSTII

W Piśmie Świętym czytamy, że podczas Ostatniej Wieczerzy
„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:
«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc:
«Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. (Mt 26, 26-28)

Przygotowanie do sakramentu Eucharystii uświadamia nam potrzebę przyjmowania prawdziwego Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Wynika ona ze słów Syna Bożego zapisanych w Ewangelii św. Jana: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». (J 6, 53 – 58)Komentarze są zamknięte.