Kolędnicy Misyjni

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Kolędnicy misyjni to dzieci ze Scholi i Mali Misjonarze z opiekunami i rodzicami, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Ale do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają wszystkich – koleżanki i kolegów zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii. Pomagają im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup i stowarzyszeń.
W tym roku polskie dzieci będą wspierały rówieśników z Kolumbii.

Celem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest:
– modlitwa za misje,
– przykład dobrego życia,
– drobne ofiary i wyrzeczenia,
– zainteresowanie problematyką misji swoich kolegów i koleżanek Komentarze są zamknięte.