Sakrament pokuty

SAKRAMENT POKUTY

Wielkim nieszczęściem człowieka jest każdy grzech czyli odejście od Boga. Zawsze możemy nawiązać przyjaźń z Bogiem, dzięki miłości jaką zostawił nam w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Abyśmy otrzymali przebaczenie musimy spełnić określone warunki.

RACHUNEK SUMIENIA
Najpierw w domu albo w kościele zrób rachunek sumienia z pomocą książeczki.

Kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi?
Czy wypełniłeś pokutę?
Jakie było twoje postanowienie?

Czy odmawiałeś codziennie pacierz?
Czy chodzisz na katechezę?
Czy nosisz medalik?
Czy w niedziele i święta uczestniczysz we Mszy św.?
Czy się nie spóźniasz do kościoła i dobrze zachowujesz?
Czy nie wykonywałeś niepotrzebnych prac w niedziele i święta?
Czy czytałeś Pismo św. książki katolickie i prasę?
Czy wzywałeś lekkomyślnie imion Boga i świętych?
Czy nie przeklinałeś i przysięgałeś?
Czy byłeś posłuszny rodzicom, duszpasterzom i nauczycielom?
Czy z szacunkiem odnosisz się do nich?
Czy ich nie okłamywałeś?
Czy się za nich modlisz i pamiętasz o ich świętach?
Czy potrafisz żyć w zgodzie z rodzeństwem i krewnymi?
Czy nie śmiałeś się z osób starszych, chorych i niepełnosprawnych?
Czy szanowałeś własne i cudze zdrowie?
Czy poprawnie zachowujesz się na drodze?
Czy paliłeś papierosy, piłeś alkohol i próbowałeś narkotyków?
Czy byłeś leniwy, uparty?
Czy biłeś, przezywałeś, gniewałeś się?
Czy namawiałeś kogoś do grzechu?
Czy dręczyłeś zwierzęta?
Czy twoje myśli, pragnienia i czyny były czyste?
Czy oglądałeś nieskromne filmy, gazety, książki i zdjęcia?
Czy robiłeś coś bezwstydnego sam lub z kimś?
Czy coś ukradłeś?
Czy niszczyłeś rzeczy cudze i wspólne?
Czy oddawałeś rzeczy znalezione i pożyczone?
Czy oszukiwałeś, kłamałeś i plotkowałeś?
Czy skarżyłeś, donosiłeś, zdradzałeś sekrety i tajemnice?
Czy zachowujesz posty?
Czy starasz się być coraz lepszym?
Czy walczyłeś ze swoją wadą główną?

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ
Uklęknij w kościele, wycisz swoje serce i odmów modlitwę o dobrą spowiedź.

Panie Jezu jest mi źle, ponieważ odszedłem od Ciebie przez moje grzechy.
Przychodzę, aby oczyścić moje serce w spowiedzi.
Dodaj mi siły i odwagi, abym wszystko wyznał przed Tobą i otrzymał rozgrzeszenie.
Przepraszam Cię za złe myśli, słowa i czyny. Amen.

ŻAL ZA GRZECHY
Najlepszy Ojcze żałuję za wszystkie moje grzechy.
Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości,
bądź miłościw mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Amen.

POSTANOWIENIE POPRAWY
Postanawiam walczyć ze wszystkimi moimi grzechami, szczególnie z wadą główną…
Proszę Cię dopomóż mi wytrwać w moim postanowieniu. Amen.

SPOWIEDŹ – WYZNANIE GRZECHÓW
Kiedy spełnisz warunki dobrej spowiedzi, podejdź do konfesjonału z wiarą i pokorą.
Powiedz wszystko szeptem, powoli i dokładnie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Jestem uczniem klasy… Ostatni raz byłem u spowiedzi…
Pokutę wypełniłem. Postanowienie wykonałem.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…

Teraz wyznaj wszystkie swoje grzechy, kiedy skończysz spowiedź, mów:

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Słuchaj z uwagą księdza, zapamiętaj pokutę.
Gdy ksiądz będzie udzielał rozgrzeszenia, mów:

Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Kapłan rozgrzesza Ciebie tymi słowami:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Odpowiedz:  Amen.

Ksiądz mówi:  Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz mówi: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz:  Bóg zapłać.

Kiedy ksiądz zapuka, wstań i ucałuj stułę.

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE
Spowiedź została zakończona. Idź przed ołtarz i podziękuj za odpuszczenie grzechów.

Jeśli została zadana ci pokuta jako – modlitwa, najlepiej ją odmów teraz.

MODLITWA PO SPOWIEDZI
Boże mój, dziękuję Ci, za odpuszczenie moich grzechów.
Pragnę kochać Cię całym moim sercem, pragnę być coraz lepszym Twoim dzieckiem.
Dziękuję Ci za spowiedź świętą.
Matko Boża wspomagaj mnie w każdej chwili. Amen.

spowiedzKomentarze są zamknięte.