Bracia i siostry
CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE  ZMARTWYCHWSTAŁ

Czterdziesty raz obchodzimy Święta Zmartwychwstania, jako wspólnota parafialna
Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej.
I znowu patrzymy w pusty Grób Chrystusa – nie ma GO tu.
Bo ON pokonał śmierć, grzech, zło i ciemności.
Otworzył nam wszystkim Niebo.
wszystkim gościom i parafianom życzymy,
aby Zmartwychwstały dał siłę i nadzieję do codziennych zmagań;
aby każdy kolejny dzień, był zwycięstwem dobra nad złem; radości nad smutkiem;
abyśmy doczekali się zakończenia wojen, prześladowań i żyli w pokoju.

 Radosnego świętowania
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego


Komentarze są zamknięte.