PAPIESKA INTENCJA – kwiecień 2024

Módlmy się aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze
i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Komentarze są zamknięte.