LITANIA do Św. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie, eleyson! Chryste, eleyson! Kyrie, eleyson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo,  módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Ma­ryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do od­dania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nie­ustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześci­jańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednocze­nia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpie­niach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cu­dami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, Patronie Polski,
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
   Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga  
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary,
   Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
   Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
   Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
   Abyśmy Bogu wiernie służyli,
   Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę mi­łowali,
   Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
   Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci,  spraw,  abyś­my gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik.   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Komentarze są zamknięte.